Fakturace Vodné / Stočné - Zákaznický Informační Systém

pro vodohospodářské společnosti nebo organizace zabývající se distribucí vody nebo provozováním kanalizace.

Velmi zmenšené okno hlavní palikace FVS-ZIS.Core pro hlavní stranu
 

Nová generace systému založená na nejmodernějších technologiích :
 • RAD Studio XE3 Delphi / C++.
 • Databázový stroj Microsoft SQL Server ve verzích 2008 / 2008R2 / 2012 Plné i Express.
  • V menších datových objemech (cca. do 20000 odběrných míst včetně historie) lze použít verzi MSSQL Express, která je zdarma.
 • Fast-Report Enterprise.
 • Nově vyvinutý systém reportů
  • Umíte-li procházet stránkami internetu - jste jako doma v zabudovaném komfortním sytému vzájemně propojených reportů.
 • Verze pro x86 i x64 bitové operační systémy Microsoft Windows.
 • Klient-Server pro obsáhlé zdroje dat s využitím Microsoft Server 2008 - R2 - 2012 a novější.
 • Stavěno na Quantum Grid a dalších kvalitních komponentách od firmy DevExpress.

Další podrobnosti naleznete v horním menu Možnosti.


Domovské stránky : www.GB-SOFT.cz

Ukázkové otisky obrazovky se spuštěným FVS-ZIS

Stránky jsou rozpracovány.
Tedy nejsou ve finální podobě.