Možnosti programu GB-SOFT FVS-ZIS

 • Kompletní fakturace vodné a stočné včetně:
  • Vody spotřebované v technologickém procesu.
  • Vody srážkové.
  • Vody z jiných zdrojů.
  • Pevná a variabilní složka ceny.
  • Automatizovaná možnost dobropisu - storno.
 • Evidence vodoměrů a měřidel
  • Evidence kompletního koloběhu osazeni, výměna, demontáž, oprava, přecejchování, sklad.
  • Tvorba montážních listů.
  • Automatické seznamy vodoměrů a měřidel, které je potřeba vyměnit z důvodu prošlého cejchu.
 • Kompletní saldokonto
  • Sledování pohledávek.
  • Automatický příjem úhrad z BANKY a ČESKÉ POŠTY.
  • Automatické napojení na účet partnera - přímé INKASO.
  • Napojení na systém SIPO.
 • Sledování událostí - reklamací až do jejich úplného vyřešení včetně zásahů jmenovitých pracovníků
  • Včetně automatického připomínání.
 • Exporty tiskových reportů
  • Excel (XLS).
  • Acrobat Reader (PDF).
  • Word (RTF).
  • Obrázky - bitmapy (JPG, PNG, GIF).
  • Databáze (DBF).
  • Emailem (EML).
  • Internet Explorer (HTML).
 • Pravidelné automatické zálohování

Výčet funkcí a možností není úplný - bude doplněno.


Domovské stránky : www.GB-SOFT.cz

Ukázkové otisky obrazovky se spuštěným FVS-ZIS

Stránky jsou rozpracovány.
Tedy nejsou ve finální podobě.